Vi rekommenderar därefter en lämplig masköppning och styr valet till den vävbindning som är den rätta. Våra öppna dukar har klart definierade maskvidder från 1my till 5000my.

Alternativet kan vara en indirekt passage där genomsläppligheten mäts i luft per yta, tid och tryck. Detta definieras även som nominell porstorlek för den partikel som tillåts passera, alternativt skall tas tillvara.

 

Vi erbjuder dukar med indirekt passage med porstorlekar från 6my upp till 215my men tar även hänsyn till partikelns form och aggresivitet.

Bestäm vad som skall tas till vara och vad som skall släppas igenom!

I vissa fall utgör filtret ett stöd för en uppbyggnad, d.v.s materialet som skall filtreras bygger själv upp sitt filter i form av en kaka. Bra exempel är skivfilter inom pappers- och massaindustrin eller processindustrin i övrigt. Ett vanligt problem är att partiklar sätter igen och fastnar i filtret som därmed tappar sin effekt. Genom speciell vävbindning och ytbehandling har vi även lösningar på detta problem.

Bigman AB

Evenemangsgatan 31

SE- 169 79 Solna

Sweden

 

Tel:    +46 (0)8 564 373 70

Fax:  +46 (0)8 564 373 79

mail@bigman.se