LIVSMEDELSPRODUKTION

Från 1833 har Sefar’s dukar använts med framgång inom kvarnindustrin för siktning av mjöl. Under tidiga år och under många decennier var natursiden standard. Idag har syntetisk tråd ersatt silket. I nära samarbete med mjölnare har Sefar utvecklat det kända konceptet Sefar Nytal, som närmast är att betrakta som standard i kvarnindustrin. Ett antal livsmedel torkas i den senare delen av produktionsprocessen. Bandtorkar är ofta utrustade med Sefar’s filterduk inte minst för torkning av pasta, husdjursföda, fiskföda mm.

Band framställda i PEEK kombinerar utmärkt värme- och hydrolysresistens med bibehållen textilkänsla.

Mejerier, socker- och öl producenter är andra exempel på applikationer där filterväv från Sefar är en självklarhet.

Bigman AB

Evenemangsgatan 31

SE- 169 79 Solna

Sweden

 

Tel:    +46 (0)8 564 373 70

Fax:  +46 (0)8 564 373 79

mail@bigman.se