Bigman AB
Bigman AB startades 1971 av bröderna Bigg och Bengt Hoffman och har vid 2010 års utgång varit aktivt i 40 år. Namnet Bigman kan härledas från förnamnet till Bigg och slutändelsen i efternamnet. Nu leds företaget av den yngre generationen med Magnus Hoffman som VD.

 

Bigmans måtto och samtidigt uttalade affärsidé är hela tiden att sälja genom att samtidigt vara bäst på att förmedla kunskap.

 

Genomgående under åren är och har Bigman varit ett handelsföretag med inriktning på import av råvaror för svensk industri från främst europeiska fabriker vilket sedermera kanaliserats till en klar inriktning inom områden Filtration och Dental - se bigmandental.se

Bigman AB

Evenemangsgatan 31

SE- 169 79 Solna

Sweden

 

Tel:    +46 (0)8 564 373 70

Fax:  +46 (0)8 564 373 79

mail@bigman.se