PHARMA-Grade

 

Filterduken är den viktigaste delen av vår filtreringsprodukter.

Sefar's PHARMA-Grade linje är ett unikt urval av hela vårt sortiment av högkvalitativa filterdukar.

Produktionen av dessa tyger har anpassats för att uppfylla alla SEFAR QA-Analyser av följande kriterierna:

- Trådpolymererna uppfyller  FDA CFR titel 21, del 177 (indirekta livsmedelstillsatser: polymerer).

- Trådpolymererna uppfyller  direktiv 2002/72/EG från den 6 augusti 2002 av Europeiska gemenskapen (direktiv om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel).

- Extraktionsnivåer (total extraktion med olika lösningsmedel) ligger under den tillåtna gränsen på 1000 mg/m2 (m2 tyg område).

Bigman AB

Evenemangsgatan 31

SE- 169 79 Solna

Sweden

 

Tel:    +46 (0)8 564 373 70

Fax:  +46 (0)8 564 373 79

mail@bigman.se