Antalet applikationer är oändligt - många har ännu inte upptäckts.

De flesta av oss använder material och utrustning där ett filter i syntet eller metall spelar en central roll. I allt från tvättmaskiner, bilar och mobiltelefoner till apparater för bloddialys.

Det förekommer också i processer för vattenrening, inom gruvindustrin och vid avfallsstationer.

Vår begränsning är att vi ännu inte upptäckt alla användningsområden.

Det är bara fantasin som måste flöda.

Därför beskriver vi FILTER som en ”öppen affär”.

Att avskilja substans från vätska, eller distribuera ljud till rätt återgivning med specifierad volym per tidsenhet, är vår speicialitet.

Att bibehålla eftertraktade basprodukter och avskilja dessa från det ej önskvärda, är ett annat sätt att uttrycka vårt kunnande. Att våra produkter i många fall förbättrar miljön gör inte saken sämre.

Bigman AB

Evenemangsgatan 31

SE- 169 79 Solna

Sweden

 

Tel:    +46 (0)8 564 373 70

Fax:  +46 (0)8 564 373 79

mail@bigman.se