Bigman AB
Filtermedia & komponenter
Att avskilja substans från vätska, eller distribuera ljud till rätt återgivning med specifierad volym per tidsenhet, är vår specialitet. Att bibehålla eftertraktade basprodukter och avskilja dessa från det ej önskvärda, är ett annat sätt att uttrycka vårt kunnande. Att våra produkter i många fall förbättrar miljön gör inte saken sämre.
Vävd filtermedia av syntetiska material av högsta kvalitet
Filterduk syntet
Våra öppna dukar har klart definierade maskvidder från 1my till 5000my. Alternativet kan vara en indirekt passage där genomsläppligheten mäts i luft per yta, tid och tryck. Detta definieras även som nominell porstorlek för den partikel som tillåts passera, alternativt skall tas tillvara. Vi erbjuder dukar med indirekt passage med porstorlekar från 6my upp till 215my men tar även hänsyn till partikelns form och aggresivitet. Bestäm vad som skall tas till vara och vad som skall släppas igenom!
Flera material att välja ifrån
Materialval
Merparten av produkterna utgår från monofil, homogen tråd men även med multifil tråd (tvinnad av flera tunna trådar) eller nålfilt. Välj polymerer som polyamid, polyester, polypropen, ett flertal fluorkarboner eller vid tuffa betingelser PEEK. Skulle inte syntetisk duk klara kraven finns metallduk att tillgå. Dessutom dukar som är antistatiska. Vad som till sist avgör materialvalet på duken är det som bäst passar funktionen.
Metallduk
Vi erbjuder metallduk i löpmeter eller konfektionerat. Olika vävsätt och material finns som t.ex AISI 304 eller AISI 316.
Om Bigman
Bigman AB startades 1970 av bröderna Bigg och Bengt Hoffman och har vid 2020 års utgång varit aktivt i 50 år. Genomgående under åren har Bigman varit ett handelsföretag med inriktning på import av råvaror och produkter för svensk industri från främst europeiska fabriker vilket sedermera kanaliserats till en inriktning inom områden Filtration och Dental - för dental se: bigmandental.se
Bigman AB, Domnarvsgatan 31, Port 29, 163 53 Spånga, tel. 08-564 373 70, mail@bigman.se